HONDA CB 900 C CUSTOM 1980-1982

HONDA CB 900 C CUSTOM 1980-1982 Kit vis BTR n°1 carburateur

HONDA CB 900 C CUSTOM 1980-1982 Kit vis BTR n°2 moteur

HONDA CB 900 C CUSTOM 1980-1982 Kit vis BTR n°3 carters moteur

!