YAMAHA XJ 650 TURBO 1982-1983

YAMAHA XJ 650 TURBO 1982-1983 Kit vis BTR n°1 carburateurs

YAMAHA XJ 650 TURBO 1982-1983 Kit vis BTR n°2 moteur

YAMAHA XJ 650 TURBO 1982-1983 Kit vis BTR n°3 carter moteur

!