SUZUKI GT 200 X5 1979-1983

SUZUKI GT 200 X5 1979-1983

SUZUKI GT 200 X5 1979-1983 Kit n°1 vis Allen carburateur et moteur

SUZUKI GT 200 X5 1979-1983

SUZUKI GT 200 X5 1979-1983 Kit n°1 vis CRUCIFORME carburateurs et moteur

SUZUKI GT 200 X5 1979-1983

SUZUKI GT 200 X5 1979-1983 Kit n°2 vis Allen carters moteur

SUZUKI GT 200 X5 1979-1983

SUZUKI GT 200 X5 1979-1983 Kit n°2 vis HEXAGONAL carter moteur

!