SUZUKI GSX 400 & KATANA TWIN 1979-1988

SUZUKI GSX 400 & KATANA 1979-1988 Kit n°1 vis Allen carburateurs

SUZUKI GSX 400 & KATANA 1979-1988 Kit n°2 vis Allen moteur

SUZUKI GSX 400 & KATANA 1979-1988 Kit n°3 vis Allen carters moteur

!