KAWASAKI Z 400 Twin 1974-1978

KAWASAKI Z 400 1974-1977 Kit n°1 vis Allen carburateurs

KAWASAKI Z 400 1977-1978 Kit n°2 vis Allen carburateurs

KAWASAKI Z 400 1974-1978 Kit n°2 vis Allen moteur

KAWASAKI Z 400 1974-1978 Kit n°3 vis Allen carters moteur

!