KAWASAKI Z 440 Twin 1980-1984

KAWASAKI Z 440 1980-1984 Kit n°1 vis Allen carburateurs

KAWASAKI Z 440 1980-1984 Kit n°2 vis Allen moteur

KAWASAKI Z 440 1980-1984 Kit n°3 vis Allen carters moteur

!