KAWASAKI GPz ZX 550 1984-1989

KAWASAKI GPZ ZX 550 1984-1989 Kit n°1 vis Allen carburateurs

KAWASAKI GPZ ZX 550 1984-1989 Kit n°2 vis Allen moteur

KAWASAKI GPZ ZX 550 1984-1989 Kit n°3 vis Allen carters moteur

!