KAWASAKI GPZ 750 R 1982-1987

KAWASAKI GPZ ZX 750 1982-1987 Kit n°1 vis Allen carburateurs

KAWASAKI GPZ ZX 750 1982-1987 Kit n°2 vis Allen moteur

KAWASAKI GPZ ZX 750 1982-1987 Kit n°3 vis Allen carters moteur

!