YAMAHA FZR 600 GENESIS 1989-1999

YAMAHA FZR 600 GENESIS 1989-1999 Kit vis BTR n°1 carburateurs

YAMAHA FZR 600 GENESIS 1989-1999 Kit vis BTR n°2 moteur

YAMAHA FZR 600 GENESIS 1989-1999 Kit vis BTR n°3 carters moteur

!