KAWASAKI KLR 650 1987-2007

KAWASAKI KLR 650 1987-2007 Kit vis BTR n°1 moteur

KAWASAKI KLR 650 1987-2007 Kit vis BTR n°2 carter moteur

!