KAWASAKI Z 1000 H EFI 1980 visserie

KAWASAKI Z 1000H EFI 1980 Kit n°1 vis Allen injection

KAWASAKI Z 1000H EFI 1980 Kit n°2 vis Allen moteur

KAWASAKI Z 1000H EFI 1980 Kit n°3 vis Allen carters moteur

!