KAWASAKI GPZ 1100 1981-1985 visserie

KAWASAKI GPZ 1100 1981-1985 Kit n°1 vis Allen moteur

KAWASAKI GPZ 1100 1981-1985 Kit n°2 vis Allen carters moteur moteur

!