KAWASAKI KLR 650 2008-2017 visserie

KAWASAKI KLR 650 2008-2017 Kit n°1 vis Allen moteur

KAWASAKI KLR 650 2008-2017 Kit n°2 vis Allen carters moteur moteur

!