HONDA XL 350 K 1974-1975 visserie

HONDA XL 350 K 1974-1975 Kit n°1 vis Allen carburateur

HONDA XL 350 K 1974-1975 Kit n°1 vis CRUCIFORME carburateur

HONDA XL 350 K 1974-1975 Kit n°2 vis Allen moteur

HONDA XL 350 K 1974-1975 Kit n°2 vis CRUCIFORME moteur

HONDA XL 350 K 1974-1975 Kit n°3 vis Allen carters moteur

HONDA XL 350 K 1974-1975 Kit n°3 vis HEXAGONE carters moteur

!