YAMAHA RS 125 RSDX 1974-1976 visserie

YAMAHA RS 125 DX 1974-1976 Kit vis Allen carburateur et moteur

YAMAHA RS 125 DX 1974-1976 Kit vis CRUCIFORME carburateur et moteur

!