YAMAHA YZF 750 R SP 1993-1998 visserie

YAMAHA YZF 750 R 1993-1998 Kit n°1 vis Allen carburateurs

YAMAHA YZF 750 R 1993-1998 Kit n°2 vis Allen moteur

YAMAHA YZF 750 R 1993-1998 Kit n°3 vis Allen carters moteur

!