YAMAHA YZF 1000 R1 2002-2003 visserie

YAMAHA YZF 1000 R1 2002-2003 Kit n°1 vis Allen moteur

YAMAHA YZF 1000 R1 2002-2001 Kit n°2 vis Allen carters moteur

!