HONDA SL 350 K0 1969 visserie

HONDA SL 350 K0 1969 Kit n°1 vis Allen carburateur

HONDA SL 350 K0 1969 Kit n°1 vis CRUCIFORME carburateurs

HONDA SL 350 K0 1969 Kit n°2 vis Allen moteur

HONDA SL 350 K0 1969 Kit n°2 vis CRUCIFORME moteur

HONDA SL 350 K0 1969 Kit n°3 vis Allen carters moteur

HONDA SL 350 K0 1969 Kit n°3 vis HEXAGONAL carters moteur

!