KAWASAKI KE 250 ENDURO 1977-1979 visserie

KAWASAKI KE 250 ENDURO 1977-1979 Kit vis Allen moteur

KAWASAKI KE 250 ENDURO 1977-1979 Kit vis CRUCIFORME moteur

!