KAWASAKI KR 250 KR1 KR1S KR1R 1988-1992 visserie

KAWASAKI KR 250 KR1 KR1S KR1R 1988-1992 Kit n°1 vis Allen moteur

KAWASAKI KR 250 KR1 KR1S KR1R 1988-1992 Kit n°2 vis Allen carters moteur moteur

!