KAWASAKI KLR 650 1987-2007 visserie

KAWASAKI KLR 650 1987-2007 Kit n°1 vis Allen moteur

KAWASAKI KLR 650 1987-2007 Kit n°2 vis Allen carters moteur moteur

!